Teknisk Etat

Folk Om Longyearbyen

March 12, 2021 Bjørn Anders Nymoen & Nick Weis-Fogh, Lilli Wickström, Alexandra Meyer Season 2 Episode 10
Teknisk Etat
Folk Om Longyearbyen
Chapters
Teknisk Etat
Folk Om Longyearbyen
Mar 12, 2021 Season 2 Episode 10
Bjørn Anders Nymoen & Nick Weis-Fogh, Lilli Wickström, Alexandra Meyer

Våren 2020 utførte LPO Arkitekter i Longyearbyen i samarbeid med Svalbard Social Science Initiative (SSSI) et prosjekt for å finne ut hvordan Longyearbyens innbyggere oppfatter og bruker byen, og hvilke behov og ønsker de har for stedet.

Vi tok en prat med Lilli Wickström (LPO) og Alexandra Meyer (SSSI)

Show Notes

Våren 2020 utførte LPO Arkitekter i Longyearbyen i samarbeid med Svalbard Social Science Initiative (SSSI) et prosjekt for å finne ut hvordan Longyearbyens innbyggere oppfatter og bruker byen, og hvilke behov og ønsker de har for stedet.

Vi tok en prat med Lilli Wickström (LPO) og Alexandra Meyer (SSSI)