Teknisk Etat

Nordting

March 10, 2021 Bjørn Anders Nymoen & Nick Weis-Fogh, Amund Sjølie Sveen, Erik Stifjell, Liv Hanne Haugen Season 2 Episode 9
Teknisk Etat
Nordting
Chapters
Teknisk Etat
Nordting
Mar 10, 2021 Season 2 Episode 9
Bjørn Anders Nymoen & Nick Weis-Fogh, Amund Sjølie Sveen, Erik Stifjell, Liv Hanne Haugen

Vi får besøk av gjengen bak NORDTING i studio. Kunst og nordområdepolitikk går hånd i hånd.

Show Notes

Vi får besøk av gjengen bak NORDTING i studio. Kunst og nordområdepolitikk går hånd i hånd.